สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

 หน่วยงานภายใน
 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. DOPA Radio e-mail Admin ออกจากระบบ


ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์สื่อสารกรมการ ปกครองเขต ๗ (ส่วนแยกพังงา) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของศูนย์สื่อสารกรมากรปกครองเขต ๓ (พิษณุโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๓ (พิษณุโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องทรัพยากรและศักยภาพ ระบบเครือข่ายฯ ปค.
ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ผนวก แนบท้ายประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
ดูทั้งหมด

 ขอให้แจ้งเวียนหนังสือสั่งการของสำนัก/กอง ทีแจ้งเวียนส่วนภูมิภาค   [17 สิงหาคม 2558]
 ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558   [14 สิงหาคม 2558]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการซื้อผ้าไหมให้แม่   [13 สิงหาคม 2558]
 แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญฯ   [05 สิงหาคม 2558]
 โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2559 - 2560   [05 สิงหาคม 2558]
 การประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)   [04 สิงหาคม 2558]
 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจดคำถามและตอบปัญหาในการปฏิบัติงานของกองการสื่อสาร   [04 สิงหาคม 2558]
 เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามข้อตกลง   [23 กรกฎาคม 2558]
 โครงการ e-learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด   [23 กรกฎาคม 2558]
 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 2)   [23 กรกฎาคม 2558]
 ขอเชิญเสนอผลงานประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์   [23 กรกฎาคม 2558]
 ขอความร่วมมือประดับธงอักษรพระนามาภิไธย "มวก"   [20 กรกฎาคม 2558]
 สรุปประเด็นจากรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"   [15 กรกฎาคม 2558]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมหาดไทยปันน้ำใจสู่เด็กนักเรียน   [15 กรกฎาคม 2558]
 ขอให้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงจดหมายข่าวจาก อปค.   [13 กรกฎาคม 2558]
[ << ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

< มิถุนายน  2567>
อาพฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      


รับฟังประกาศข่าวกระดานสนทนา

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสารสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com