สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

 หน่วยงานภายใน
 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. DOPA Radio e-mail Admin ออกจากระบบ


ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของศูนย์สื่อสารกรมากรปกครองเขต ๓ (พิษณุโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๓ (พิษณุโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องทรัพยากรและศักยภาพ ระบบเครือข่ายฯ ปค.
ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ผนวก แนบท้ายประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
หลักเกณฑ์การขออนุญาตและการกำกับ ดูแลการใช้ความถี่วิทยุกลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการและประชาชน
ดูทั้งหมด

 ผลการคัดเลือก ขรก.ดำรงตำแหน่ง ผชช.ทส.   [16 มิถุนายน 2557]
 รับสมัครคัดเลือก ขรก.เข้าอบรมฯ   [16 มิถุนายน 2557]
 การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง   [16 มิถุนายน 2557]
 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗   [12 มิถุนายน 2557]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)   [11 มิถุนายน 2557]
 การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กรมการปกครอง (ศปป.ปค.)   [11 มิถุนายน 2557]
 การยกเว้นหลักเกณฑ์กรณีสมาชิกขอกู้เงินสามัญโดยชำระหนี้ตามสัญญาเดิมไม่ถึง ๑๘ งวด   [09 มิถุนายน 2557]
 การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย   [05 มิถุนายน 2557]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗   [03 มิถุนายน 2557]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ 1/2557   [14 พฤษภาคม 2557]
 ภรรยาข้าราชการถึงแก่กรรม   [07 พฤษภาคม 2557]
 การเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2557   [30 เมษายน 2557]
 งดการประชุมเดือน ธ.ค. (2 - 3 ธ.ค. 56)   [28 พฤศจิกายน 2556]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖   [26 พฤศจิกายน 2556]
 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโคกกลอย-ท้ายเหมือง (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) จ.พังงา   [25 พฤศจิกายน 2556]
[ << ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
ยังไม่มีข่าวส่งประจำวันนี้ครับ .....

< พฤษภาคม  2567>
อาพฤ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


รับฟังประกาศข่าวกระดานสนทนา

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสารสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทยติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com