สมาชิกเข้าสู่ระบบ
 สมัครสมาชิก?
Username
Password
เก็บข้อมูล Login   
  ลืมรหัสผ่าน
 กองการสื่อสาร
หน้าแรก
ประวัติกองการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์กองการสื่อสาร
ภารกิจ
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
กระดานสนทนา

 ข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบ
การขอขยายข่ายการสื่อสาร
การนำเข้าวิทยุสื่อสาร ปค.
การจัดซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม
ความถี่กรมการปกครอง
หนังสือสั่งการ
วิทยุที่ผ่านการทดสอบจาก กสทช.
สำนักงาน กสทช.

 หน่วยงานภายใน
 
งานรับ-ส่งข่าวสาร รายงานผล ว.16 เอกสาร ถึง สส. DOPA Radio e-mail Admin ออกจากระบบ


ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์สื่อสารกรมการ ปกครองเขต ๗ (ส่วนแยกพังงา) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ ของศูนย์สื่อสารกรมากรปกครองเขต ๓ (พิษณุโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์สื่อสารกรมการปกครองเขต ๓ (พิษณุโลก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องทรัพยากรและศักยภาพ ระบบเครือข่ายฯ ปค.
ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการสื่อสารกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
ผนวก แนบท้ายประกาศกรมการปกครอง เรื่องบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจำตัวเครื่องวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๘
คุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
แบบ ฉก.๙ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
แบบ ฉก.๘ (แบบคำขออนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่ ๗๘ MHz และ ๒๔๕ MHz)
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ ๗๘ และ ๒๔๕ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)
เรื่องการนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม
การมี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(Synthesizer)ของหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับ ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
ดูทั้งหมด

 โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง   [01 สิงหาคม 2555]
 ขอให้ศูนย์ฯ ตรวจเช็คหมายเลขโทรศัพท์ หากแก้ไขแจ้ง ง.บห.ทราบ   [19 กรกฎาคม 2555]
 ขอให้ส่งบทความและข้อมูลข่าวสารเพื่อเผยแพร่ลงในนิตยสารเทศาภิบาล   [16 กรกฎาคม 2555]
 หลักเกณฑ์การเิิบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน   [09 กรกฎาคม 2555]
 โครงการก่อสร้างอาคารหอประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก   [09 กรกฎาคม 2555]
 ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๕   [09 กรกฎาคม 2555]
 มาตรการป้องกันและปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด   [09 กรกฎาคม 2555]
 การรับฟังการบรรยายทางไกล เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘"   [04 กรกฎาคม 2555]
 การประดับธงตาสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเีกียรติฯ   [04 กรกฎาคม 2555]
 ขอส่งหนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานบัตรประจำตัวประชาชน   [04 กรกฎาคม 2555]
 รายงานการประชุม สส. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕   [22 มิถุนายน 2555]
 กำหนดการสัมมนาประจำปี 2555   [21 มิถุนายน 2555]
 การสัมมนาประจำปี ๒๕๕๕   [21 มิถุนายน 2555]
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจำหน่ายสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   [18 มิถุนายน 2555]
 การยื่นคำขอมีหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง   [07 มิถุนายน 2555]
[ << ][ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ >> ]

เลขที่ข่าว ปฏิบัติ เรื่อง
 มท 0304/ว24152    ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เฉพาะจังหวัด ลำปาง เพชรบูรณ์ น่าน สุโขทัย ตรัง)
 มท 0304/ว24149    ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567





< กรกฎาคม  2567>
อาพฤ
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   


รับฟังประกาศข่าว



กระดานสนทนา

KM กองการสื่อสาร

e-mail

ดาวน์โหลดเอกสาร











สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี RFID แห่งประเทศไทย



ติดต่อ : กองการสื่อสาร กรมการปกครอง(วังสวนสุนันทา) อาคารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กทม.10300.Tel : 0-2241-5910 -9 Trunk : 3300,3000
   สป.มท.50735 - 45 Call Center 0-2222-8888
webmaster : choochai@comdopa.com