การแจกจ่ายอุปกรณ์จุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง [DOPA LTE]

กองการสื่อสาร กรมการปกครอง


ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนใช้งานจุดรับสัญญาณปลายทางระบบสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง รอบที่ 2 ( DOPA LTE )

ข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อ
Call Center : 06 3904 3000 และ 06 3904 2999
Email : dopalte@dopa.go.th
URL : http://dopa.truegse.com/

Line : @dopalte หรือ https://lin.ee/geInmCH
หรือแสกน QR Code